ΑρχικήΥποτροφίες

Υποτροφίες1987 Fellowship απο την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη.

1993 Υποτροφία απο το Βρεταννικό Συμβούλιο της Αθήνας για την ολοκλήρωση σπουδών MBA (Health Executive) στο Πανεπιστήμιο Keele στην Μεγάλη Βρεταννία.

1996 Ετήσια υποτροφία από την  Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία για τη μελέτη της παθογένειας και την θεραπευτική προσέγγιση της νεφρολιθίασης στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας NIDDK/NIH, των ΗΠΑ.