Τελευταία Νέα12ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής

Βεβαιώνεται ότι η

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

έλαβε μέρος στο
12ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
που πραγματοποιήθηκε στον ΟΛΠ, Πειραιά,

από 26 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018
ως εισηγήτρια στην διάλεξη με τίτλο:

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ